Pretraži

Novi svjetski poredak

NWO

Autor

Novi svjetski poredak

ISTINA TRUTH WAHRHEIT

Kada bismo…

Uff, kakav tekst! A, zamisli sve ovo u obrnutoj situaciji… Prve 2 rečenice… Zamisli kad te je strah povući rez zbog svih nanesenih zala, zbog boli i poniženja koje si trpio godinama… Kad su ti nadirale misli o kraju, o svršetku, kad si se vrtio u krug kao životinja u kavezu, a nisi vidio izlaz. A kad si našao izlaz, nema natrag, nema više povratka unutra, na staro… Navučeš ljušturu na sebe i uvijek si spreman za obranu od takvih ljudi…

Živi trenutak

Kada bismo…

Foto: pixabay.com

Kada bismo imali neki skener u očima da vidimo osobu kakva je zaista iznutra – nekim ljudima vjerojatno nikada ne bi ni prilazili. Bilo bi nas strah! Kada bismo samo mogli vidjeti više od ovog materijalnog tijela. Kada bismo vidjeli ljude iznutra, kako bi se samo naša percepcija stvarnosti u sekundi drastično promijenila.

Upoznao sam ljude koji izvana djeluju relativno OK i obično. Ali kakav mrak vlada njihovim dušama. Kakav Cvijet Tame, pa to je zaista da se čovjek naježi. Ne pokušavajte h popraviti, jer oni to ne žele. Pomolite se za njih i probajte se udaljiti od istih.

U ovom svijetu gdje svi nose maske – ne zna se više tko je tko. Ali se može naslutiti. To se zove Intuicija. Intuicija je najviši oblik inteligencije, daleko viši i dublji od instinkta ili uma. Onaj tko je posjeduje može čitati ljude kao otvorenu knjigu.

View original post još 199 riječi

Posljednji dani u kraljevstvu laži

Jako dobra objava!
Reblogano i dijelim na YouTube u Community.
Jelena

Živi trenutak

Posljednji dani u kraljevstvu laži

Foto: pixabay.com

Uče nas da je čovjek nekada bio primitivno biće, te da je sada na vrhuncu svoga razvoja, inteligentniji nego ikada do sada, a zapravo je istina sasvim drugačija: mi smo sustavno degradirani tisućama godina unazad! Budalast čovjek vjeruje u zapisanu riječ i uglavnom ju ne preispituje jer je istreniran slijepo vjerovati “autoritetima”, dok se prava istina nalazi zapisana u njegovoj duši od koje je silom odvojen, kako više nikada ne bi spoznao sebe.

U ljeto 2007. godine kada sam umalo napustio ovaj svijet, umjesto smrti dogodilo mi se novo rođenje, iskustvo koje je poput kule od karata porušilo ovu stvarnost u kojoj živim. Od toga dana preispitujem svaki detalj života, jer ono što sam vidio tamo na drugoj strani stvarnosti, jasno mi je dalo do znanja da je ova stvarnost izgrađena na lažima, naročito kada govorimo o priči o čovjeku i čovječanstvu.

Mislim…

View original post još 534 riječi

Mali molitvenik čudotvornih ikona Bogorodičinih

Hvala! Prekrasan je! Bog vas blagoslovio!

Upoznaj pravoslavlje

Došao je i naš jubilarni, tisućiti članak na ovom novom blogu. Tim povodom, darujemo vam mali molitvenik čudotvornih ikona Bogorodičinih. Bile vam ove ikone i molitve na blagoslov i svako ovozemaljsko i vječno dobro.

link za preuzimanje u pdf-u (obavezno biti ulogiran u google/gmail): Mali molitvenik čudotvornih ikona Bogorodičinih

View original post

“Noć vještica” iz duhovne perspektive

Sve potpisujem! Vrlo edukativno i inspirativno! Ali i poticaj za borbu protiv ovih zlih sila! I ja sam nedavno ponovila moj video uradak u Community kod mene na YT kanalu i nastojim ga pokazati mnogima kako bih spasila koju dušicu, koje dijete iz ralja sotonista. Kanal mi nije monetiziran i sve radim iz puke unutarnje potrebe da pomognem ljudima u osvješćivanju, ali i da razveselim s ponekom pjesmom koju je sve teže vidjeti u masovnim medijima.
Pozdrav Milane i neka te čuva dragi Bog,
Jelena
P.S. Ovaj video: https://www.youtube.com/watch?v=sUfuzcZMmPE

Živi trenutak

“Noć vještica” iz duhovne perspektive: Kroz krinku zabave se dozivaju negativne energije!

Foto: pixabay.com

Istraživanjem temeljenim na duhovnoj znanosti otkriveno je da su proslavu Noći vještica potaknuli negativni entiteti s ciljem stvaranja i širenja crne negativne energije u društvu. Gdje je prisutno ime ili oblik duhova, odnosno negativnih entiteta, prisutna je i njihova energija.

Dakle, kada se ljudi oblače u zastrašujuće kostime i maske kostura, duhova, vještica i sl., oni privlače stvarne negativne entitete. S obzirom da se to događa na suptilnoj razini, mnogi od nas nisu svjesni posljedica koje ova proslava nosi na duhovnoj razini. Bez razvijenog šestog čula jako je teško pojmiti da naoko bezazlena zabava kostimiranja u strašne likove može biti otvoren poziv negativnim energijama.

Smatra se da Noć vještica, zapravo, vuče korijene iz drevne keltske proslave nazvane prema Bogu Smrti, Samhain-u, koji je slao zle duhove da napadaju ljude, a oni su im mogli pobjeći jedino…

View original post još 673 riječi

Arhimandrit Rafail Karelin: O kontracepciji i umjetnoj oplodnji

Upoznaj pravoslavlje

Pi­ta­nje: Mno­gi sma­tra­ju da je pobačaj ubojstvo, za kršća­ne ne­do­pu­sti­vo, ali da se upo­tre­ba kon­tra­cep­tiv­nih sred­sta­va, iako se ne sla­že s kršćan­skim shva­ća­njem bra­ka, ipak mo­že to­le­ri­ra­ti, s ob­zi­rom na da­na­šnji na­čin ži­vo­ta. U sva­koj ljekarni po­sto­ji ši­rok asor­ti­man tih sred­sta­va, a po­seb­no je po­pu­lar­na tzv. spi­ra­la. Ka­žu da se pri upo­tre­bi kon­tra­cep­tiv­nih sred­sta­va ba­rem ne do­ga­đa ubojstvo plo­da, od­no­sno ži­vog čo­vje­ka. Je li to isti­na?

Od­go­vor: Far­ma­ce­u­ti ko­ji pri­pre­ma­ju ta sred­stva, i liječnici ko­ji ih, u prak­si, da­ju, skri­va­ju isti­nu o stvar­nom djelovanju tih pre­pa­ra­ta. Sam na­ziv kon­tra­cep­tiv­na sred­stva, od­no­sno sred­stva pro­tiv za­če­ća je či­sta ka­mu­fla­ža. Ni jed­no od tih sred­sta­va ne mo­že u pot­pu­no­sti ga­ran­tirati za­šti­tu od za­če­ća i za­to su ona na­mije­nje­na ubojstvu plo­da na­kon za­če­ća. Ve­ći­na tih sred­sta­va se uop­će ne od­no­si izravno na za­če­će, ne­go su na­mije­nje­na za ubojstvo ži­vog em­bri­ja. Ona naj­če­šće iza­zi­va­ju nje­go­vo tro­va­nje.

Što se ti­če tzv. spi­ra­le…

View original post još 456 riječi

Propovijed patrijarha Porfirija u Vukovaru 16.10.2022.

Upoznaj pravoslavlje

Braćo i sestre, vjerni narode Božji, jedan drevni antički putopisac obilazeći mnoge krajeve upoznao je mnoge razne narode i vidio je da svaki narod ima neku svoju specifičnost i da se u ponečem razlikuje od drugih. Isto tako je konstatirao da postoji nešto što je jedinstveno za sve narode i pored svih različitosti, a to je činjenica da je svaki narod imao određeno mjesto za molitvu, mjesto odakle se obraćao Bogu, mjesto za samopromatranje sebe i mjesto za formiranje svog sustava vrijednosti. Što nam to kazuje, draga djeco duhovna? Već ovo povijesno svjedočanstvo nam otkriva tu veliku istinu da je čovjek stvoren na sliku i priliku Božju i da nije samo biološko, materijalno i potrošačko biće, biće stvoreno za prolazni svijet, biće koje smisao postojanja može pronaći samo u trošnim i uskim, krhkim i sjenovitim oblicima ovog privremenog svijeta.

Čovjek je, najprije i iznad svega, duhovno biće žedno vječnog smisla…

View original post još 2.111 riječi

Sekunda dug život

Živi trenutak

Sekunda, dug život

Foto: pixabay.com

Žurio je na posao, gdje je radio kao direktor velike firme. Koračao je pločnikom i jeo veliki hamburger. Malo sivo mače je trčalo za njim. Vjerovatno gladno. Osvrnuo se smrknut i malo ga odgurnuo. Zacviljelo je i odletjelo u stranu, pravo na put. Naišao je automobil i malo ga zakačio. Sve se desilo u sekundi.

Beživotno malo tijelo je ležalo na cesti. Siva mačka je istrčala iz susjednog dvorišta. Pokušala je da poliže mače puna užasa i beznađa. Podigla je glavu, pogledala čovjeka sa hamburgerom u rukama i tiho upitno mjauknula. Čovjek je osjetio mučninu, sagnuo se i povratio.

Prvi put u svom životu došao je u firmu, otišao u svoju kancelariju i samo sjedio za stolom čitav dan. Kao direktor uvijek je bio grub, ali pošten. Cijenio je ljude po učinku.

Tu noć je vrlo malo spavao. Sanjao je malo mače, njegovu majku i…

View original post još 471 riječ

Priča o monahu- pustinjaku

Eh, ovo izazva kod mene i suze i smijeh. Živa istina i svi se pomalo možemo naći u tom ukroćivanju vlastitog ega, ali i u umirivanju, obučavanju, motiviranju te u treniranju razlikovanja dobrog i lošeg.

Živi trenutak

Priča o monahu- pustinjaku

Foto: pixabay.com

Jednom su pitali monaha – pustinjaka:

Kako ti nije dosadno stalno biti sam?

A on im odgovori:

Imam puno posla: treba istrenirati dva sokola i dva orla, umiriti dva zeca, obučiti zmiju, motivirati magarca i ukrotiti lava.

Ali mi ne vidimo životinje pored tebe. Gdje su one?

Monah odgovori:

Mi nosimo ove životinje u sebi.

Dva sokola se bacaju na sve što vide, i na dobro i na loše, i na korisno i na štetno. Moram ih naučiti da razlikuju dobro i loše. To su moje oči.

Dva orla kandžama kidaju i uništavaju sve čega se dotaknu. Moram ih naučiti da služe i pomažu, a ne da rade štetu. To su moje ruke.

Zečevi stalno skaču naprijed – natrag, skrivajući se od straha. Moram ih umiriti i naučiti da se nose sa teškim situacijama, a ne da bježe od problema. To su moje noge.

View original post još 84 riječi

Želite li ovo svojoj djeci?- Mentalno programiranje školskih učenika i jedenje kukaca

Je*o vam pas mater zločinačku! Stare ste uništili pelcom, srednju generaciju medijima, a djecu namjeravate trovati i izglađivati!

Živi trenutak

Želite li ovo svojoj djeci?- Mentalno programiranje školskih učenika i jedenje kukaca

Foto: pixabay.com

Ako se istovremeno događa sljedeće:

– Inflacija i prijetnja nestašice energenata i hrane.

– Prisilno smanjenje stočnog fonda, uništavanje poljoprivrede.

( Najpoznatiji ali ne i jedini primjer je Nizozemska gdje planiraju odstraniti 1/3 stoke.)

– I sve agresivnije promoviranje jedenja kukaca, crva i sl.

Onda ne treba biti previše pametan pa izvući zaključke.

Pogledajte video. Ovako se odgajaju generacije po ukusu her Schwaba.


Izvor: Rubni Portal

View original post

Blog pokreće Wordpress.com.

Gore ↑